SK EN RU

Banská mechanizovaná výstuž BMV 10

 
Banská mechanizovaná výstuž BMV 10 je výstuž podporno-ohradzujúceho typu a používa sa na dobývanie hrubých strmých a naklonených uhoľných slojov systémom podbierkových chodieb. Zariadenie pozostáva z 2 ks sekcií, medzi ktorými sa nachádza veľkokapacitný hrabľový dopravník. Dobývanie uhlia sa vykonáva vrtno-trhacími prácami, vŕtanie sa prevádza s pomocou vŕtacieho zariadenia. Po vykonaní trhacích prác, uhlie samovoľne padá na dopravník.

Základový rám je zváranej konštrukcie s otvormi pre presúvací valec na hrabľový dopravník. V prednej časti je opatrený otvormi pre výkyvné lyžiny, slúžiacimi na ľahké prekonanie nerovnosti počvy. Svojou dosadacou plochou zaručuje rovnomerné rozloženie merného tlaku na počvu.

Závalový štít je ohradzujúcim prvkom výstuže a zabezpečuje ochranu pracovného priestoru porubu od závalovej strany. Je opatrený hydraulilcky ovládateľnými oceľovými krídlami, ktoré sú určené jednak pre zachytenie závalového materiálu a pre reguláciu vypúšťania rúbaniny. Závalový štít je zložený z pevnej a výsuvnej časti.

Stropnica je zváraná oceľová konštrukcia, ktorá zabezpečuje pracovný priestor pred pádom horniny. Stropnica tiež prenáša silu od stropu cez stojky na základový rám.
Technické parametre
Maximálna výška výstuže 3,00 m
Minimálna výška výstuže 2,00 m
Šírka výstuže 1,42 – 1,60 m
Rozostup výstuží 1,5 m
Krok výstuže 0,9 m
Počet stojok 3 ks
Nosnosť stojky 1 500 kN
Odpor výstuže 723 kN/m2
Presuvná sila 166/280 kN
Merný tlak na počvu 1,4 MPa
Pracovný tlak 32 MPa
Hmotnosť sekcie 14 320 kg
 
 

Predchádzajúca: Banská mechanizovaná výstuž typu BMV 1Mi
Nasledujúca stránka: Dopravníky