SK EN RU

Dopravníky

Hrabľové dopravníky sú určené pre jednosmernú dopravu rúbaniny v stene kapacitných komplexne mechanizovaných poruboch dobývaných uhoľnými kombajnami. Na dopravu banského materiálu je možné použiť spätný chod. Strop nad dopravníkom je zaistený mechanizovanými výstužami. Dopravníky sú riešené stavebnicovým spôsobom umožňujúcim jednoduchú a rýchlu montáž. Pri výrobe je možné zohľadniť konkrétne požiadavky zákazníkov.


Predchádzajúca: Banská mechanizovaná výstuž BMV 10
Nasledujúca stránka: HD 227/732