SK EN RU

Welding school No. 90 at BME, o.z. NOVÁKYY

Welding schol is authorised to perform the preparation welders for the examinations according to STN EN 287-1+A2 standards:
Welding method according
STN EN 287-1+A2
Material according to ISO 15 608 Thickness of  material  [mm] Welding position
H-L045
welding position
PF, PC
111 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9.1, 11 3 -> and more unlimited Yes Yes
111 8 3 -> and more unlimited Yes Yes
135 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9.1, 11 3 -> and more unlimited Yes Yes
136 8 3 -> and more unlimited Yes Yes
136 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9.1, 11 3 -> and more unlimited Yes Yes
141 8 3 -> and more unlimited Yes Yes
141 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9.1, 11 3 -> and more unlimited Yes Yes
121 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9.1, 11  -> and more unlimited Yes Yes

KONTAKT:

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a. s.
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza,

BANSKÁ MECHANIZÁCIA A ELEKTRIFIKÁCIA, o. z.,
972 71 Nováky

Bc. KIBACH Peter - vedúci zváračskej školy


tel.: 046/5461 090 kl. 132
fax: 046/5461 260
mobil: 0918/777451
e-mail: pkibach@hbp.sk
 
 

Predchádzajúca: Galvanizing plant
Next page: Technological possibilities