SK EN RU

Hydraulické stojky LHS – 300Al, LHS – 300 1

 
je určená k zaisteniu pracovného priestoru a k ovládaniu stropu vyuhleného sloja v mocnostiach, zodpovedajúcich výškovým parametrom stojky. Pre využitie stojek k iným účelom musí byť vypracovaný technologický postup.

Stojka LHS – 300 1
je určená pre používanie v banských nebezpečných atmosferických podmienkach 2 podľa (ČSN) EN 1127-2, s obmedzením obsahu metánu v atmosfére do hodnoty, stanovenej príslušným predpisom v krajine užívateľa. Nie je určená do porubov ohrozených banskými otrasmi. Stojka je vyrobená z ľahkých zliatin, na povrchu plášťa stojky je obal z nerezového materiálu. Svojou koncepciou patrí do skupiny stojok s vonkajším centrálnym plnením a strateným obsahom. Od hydraulického agregátu sa hydraulickým rozvodom cez plniacu pištoľ privádza tlaková kvapalina cez ventilový element do stojky pod piest vnútorného stĺpu. Pôsobením tlakovej kvapaliny sa vnútorný stĺp vysúva. Menovitá nosnosť stojky je zaistená funkciou pretlakového ventilu.


Stojka LHS - 300 Al
je určená pre používanie v banských priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu uhoľných plynov. Stojka je vyrobená z ľahkých zliatin, povrchu plášťa stojky je zo zliatiny hliníka.

Technické paramete: LHS 300Al (LHS 300 1)
Vysunutá dĺžka: 2 333 mm
Zdvih stojky: 850 mm
Hmotnosť: 56 kg ( 73,6 kg)
Nosnosť: 475 kN
Priemer dna stojky: ø 160 mm
Plocha dna stojky: 201 cm2
Priemer piestu: ø 120 mm
Priemer piestnice: ø 110 mm
Činná plocha piestu: 11 310 mm2
Menovitý tlak: 42 MPa
Pracovný tlak: 20-32 MPa
Pracovná kvapalina: 1,5-2,5 % emulzia
 


 
 

Predchádzajúca: Hydraulické výrobky
Nasledujúca stránka: Hydraulické valce