SK EN RU

Konštrukčné práce

Projektujeme v plne parametrických 3D modelároch ( Solid Works).

Ponúkame:
  • Komplexné technické spracovanie požiadavky zákazníka
  • Konštrukciu jednoúčelových prípravkov a strojov
  • Pevnostnú analýzu konštrukcií
  • Rozpracovanie projektu poskytnutého zákazníkom (3D,2D).
  • Prekresľovanie dokumentácie dodanej zákazníkom do elektronickej formy.
  • Veľkoformátovú tlač spracovanej dokumentácie.
Technické a technologické práce :
  • Technické a technologické podklady pre výrobu oceľových konštrukcii, zvarencov, tlakových nádob, priemyselných zariadení a obrobkov
  • Spracovanie technologických postupov a WPS pre zvárané konštrukcie, zabezpečenie schválenia WPQR
  • Realizácia znižovania zvyškových pnutí zvarencov, odliatkov, výkovkov metódou vibračného „žíhania” s digitálnym záznamom procesu (PC) a protokolom.

 

 
 
 

Predchádzajúca: Ostatné výrobky
Nasledujúca stránka: Politika kvality