SK EN RU

Kontakty

 Úsek riaditeľa
Riaditeľ Ing. Daniel Rexa +421 46 546 12 38 rbme@hbp.sk
Odbor riadenia kvality Ivan JAKUBIS +421 918 777 440 ijakubis@hbp.sk
Odbor ľudských zdrojov Ing. Ľudmila MICHALOVIČOVÁ +421 46 546 10 90 lmichalovicova@hbp.sk
Odbor riadenia ekonomiky Ing. Mária MIKULOVÁ +421 46 546 14 17 mmikulova@hbp.sk
Obchodný riaditeľ   Ing. Miroslav PETROVSKÝ +421 918 777 499 mpetrovsky@hbp.sk
Oddelenie obchodu - fakturácia Bc. Anna JÁNOŠÍKOVÁ +421 918 777 437 ajanosikova@hbp.sk
 Výrobno-technický úsek
Výrobno-technický riaditeľ Ing. Ľubomír KUBINEC  +421 918 779 165 lkubinec@hbp.sk
Prevádzka obrobňa Marián SLÁDOK +421 918 777 462
+421 918 777 419
msladok@hbp.sk
Prevádzka - zvarovňa Ing. Ján GAŠPAROVIČ +421 918 777 400 jgasparovic@hbp.sk
Zváračská škola Bc. Peter KIBACH +421 918 777 451 pkibach@hbp.sk

Predchádzajúca: Konštrukčné práce
Nasledujúca stránka: Kontakty