SK EN RU

Politika kvality

Víziou spoločnosti HBz., a. s., BME, o. z. ako závodu na výrobu banskej techniky a ostatnej strojárskej výroby je dlhodobo si udržiavať konkurencieschopnosť medzi európskymi a svetovými dodávateľmi banskej techniky a ostatnej strojárskej výroby. Túto chceme zabezpečiť vytvorením pracovného prostredia s vysokými kvalitatívnymi, technickými a technologickými štandardami, v ktorom sú využívané poznatky modernej vedy a techniky.

Starostlivo počúvame hlas našich zákazníkov, chápeme ich špecifické potreby a očakávania. Spokojnosť zákazníkov je našou prioritou.

Kvalifikovanou prácou s našimi zamestnancami chceme vytvoriť pracovný kolektív, pre ktorý sú pojmy kvality, angažovanosť, vysoké pracovné nasadenie, tímová práca a neustále zlepšovanie samozrejmosťou. Neustály odborný rast našich zamestnancov patrí k našim prioritám.

Naši dodávatelia sú našimi partnermi v podnikaní. Ako takí, musia prevziať svoj podiel zodpovednosti za spokojnosť našich zákazníkov.

Účinnou osvetou a školeniami našich zamestnancov prispievame k zvyšovaniu ich povedomia v oblasti kvality a ochrany životného prostredia.

Realizáciou uvedených zámerov chceme zabezpečiť nielen spokojnosť našich zákazníkov ale aj prosperitu spoločnosti.

Predstavitelia vrcholového manažmentu spoločnosti HBz., a. s., BME, o. z. Nováky sa zaväzujú vytvárať primerané podmienky na realizáciu politiky kvality. Všetci zamestnanci sú priamo zodpovední za kvalitu vlastnej práce.


Predchádzajúca: Konštrukčné práce
Nasledujúca stránka: Služby