SK EN RU

O spoločnosti

Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky je ako odštepný závod súčasťou akciovej spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s. Hlavnou náplňou výrobného programu je výroba a opravy banskej techniky. Závod sa dlhodobo etabluje s banskou technikou aj v zahraničí. Obchodnými aktivitami sa presadil na českom a poľskom trhu, v uplynulom období úspešne realizoval dodávku mechanizovaných výstuží radu BMV pre tureckého zákazníka. Pri podnikaní v strojárskych aktivitách využíva hlavnú konkurenčnú výhodu a s dodávkou banskej techniky ponúka aj skúsenosti s dobývaním uhlia a pomoc hornonitrianskych baníkov pri zavádzaní techniky do prevádzky.

Okrem výroby banskej techniky závod spolupracuje s domácimi odberateľmi, ale i partnermi z Francúzska, Nemecka a Rakúska, prevažne v oblasti výroby stavebných strojov a dopravných zariadení. Produkty závodu získali významné ocenenia na domácich a zahraničných výstavách.Nasledujúca stránka: O spoločnosti