SK EN RU

Technologické možnosti

BME disponuje nasledovnými výrobnými a technologickými možnosťami:
 • sústruženie klasické (max. f 1 000 nad suportom, min. otvor f 5 mm, max. šírka 35 mm, dĺžka sústruženého priemeru 6000 mm)
 • sústruženie CNC automatické (max f 240 mm nad suportom max. L = 700 mm)
 • sústruženie CNC centrum (max f 405 mm, max. obráb. priemer nad ložou 630 mm, max. L= 1500 mm, max. hmotnosť 1050 kg)
 • sústruženie CNC 2-osé (max. obráb. priemer nad ložou, max priemer nad supportom, dĺžka sústruženého priemeru 4000 mm)
 • obrážanie (priemer stola 1 100 mm, obrábacia výška 630 mm)
 • frézovanie klasické a CNC (x=800 mm, y=500 mm, z=450mm, presnosť do 0,05 mm)
 • vertikálne frézovanie a vŕtanie (CNC frézovacie obrábacie centrum HAAS, x=1270 mm, y=660 mm, z=635mm, presnosť nabiehania do 0,005 mm, opakovaná presnosť do 0,0025 mm, max. zaťaženie stola 1 814 kg)
 • vŕtanie a vyvrtávanie (do f 2 000 mm, výsuv vretena 800 mm, výsuv stojana 1 250 mm, max. hmotnosť obrobku 12 000 kg)
 • súradnicové vŕtanie WHQ – 13 CNC (x=3 500 mm, y=2 000 mm, z=1250 mm, w=800 mm, max. hmotnosť obrobku 12 000 kg)

 •  súradnicové vŕtanie WHN 13 CNC:
 1. (x=3500 mm, y=2 500 mm, z=1250 mm, w=800 mm)
 2. (x=4000 mm, y=2 000 mm, z=1250 mm, w=800 mm)
 3. (x=3500 mm, y=2 450 mm, z=1250 mm, w=800 mm)
  max. hmotnosť obrobku 12 000 kg
 • súradnicové vŕtanie WH – 10 NC (x=12 50 mm, y= 800 mm, z= 900 mm, w=660 mm, max. hmotnosť obrobku 3 000 kg)
 • súradnicové vŕtanie W – 100 A (x=1600 mm, y=1120 mm, z=1250 mm, w=900 mm, max. hmotnosť obrobku 3 000 kg)
 • vyvrtávanie (do f otvoru 250 mm)
 • brúsenie na plocho (300x 1 000 mm)
 • brúsenie na guľato (do f 340 mm, L = 1 900 mm)
 • honovanie (f 50-250 mm, zdvih 2 000 mm)
 • strihanie plechu (do 25 mm, šírka 3 000 mm)
 • ohýbanie plechu (CNC-lis, 1600 kN, šírka 3150 mm)
 • lisovanie, vystrihovanie (LEN 400 kN)
 • rovnanie (4 000 kN)
 • rezanie materiálu (f 270 mm kotúčová píla, f 250 pásová píla)
  pálenie ručné (do hrúbky materiálu 80 mm)
 • pálenie strojné podľa programu alebo šablóny (do 300 mm, max. rozmer dielca 2500 x 6000 mm resp. 2 600 x 13 000 mm)
 • pálenie plazmou (do hrúbky materiálu 50 mm max. rozmer dielca 2 200 x 6 000 mm)
 • vŕtanie hlbokých otvorov (len f 8 mm, hĺbka 800 mm)
 • valcovanie závitov (min. výrobná dávka 20 000 ks)
 • výroba hydraulických valcov (valčekovanie: f 60 mm, 62 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 135 mm, 145 mm, 160 mm, 180 mm, 220 mm, 222 mm;
       max. dĺžka 1 700 mm a guličkovanie: f 250 mm; max. dĺžka 1 800 mm)
 • žíhanie (max. rozmery výrobkov 800 x 900 x 1800 mm), kalenie, zušľachtenie, cementovanie (max. rozmery výrobkov f 700 x 1500 mm),
 • vibračné žíhanie
 • vibračné naváranie (nerez, bronz, max. f 250 mm, L = 1 500 mm)
 • zakružovanie (do hrúbky materiálu 32 mm, min. f 700 mm, max. šírka 3 000 mm)
 • zváranie (CO2 , Argón, TIG, pod tavivom, ...)
 • galvanické zinkovanie a chromátovanie (rozmer vaní 1 500x800x1 350 mm, hmotnosť do 100 kg)
 • závesové (rozmer dielca 1 200 x 1 000 x 300 mm)
 • bubnové (spojovací materiál, napr. skrutky M 4 – M 25 a pod.)
 • nedeštruktívna defektoskopia
 • ultrazvuk (Panametrics – EPOCH II)
 • penetračné skúšky

Predchádzajúca: Ostatná strojárska výroba
Nasledujúca stránka: Nerezový program