SK

Stenovanie s vyuhľovaním nadstropu výstužou MHV 4500-20/30

Longwall mining by cutting above the top coal bench - MHV 4500-20/30

Разработка на полную мощность пласта с применением крепи MHV 4500-20/30


Predchádzajúca: Video
Nasledujúca stránka: Projekty EÚ