SK

Banská mechanizovaná výstuž BMV - 1Mi

The hydraulic powered support /the shield support/ BMV - 1Mi

Механизированная крепь BMV - 1Mi


Predchádzajúca: Video
Nasledujúca stránka: Projekty EÚ