Tel: +421 465 461 238  

POSLANIE
 
Strojárskymi výrobkami a službami uspokojiť obchodných domácich i zahraničných partnerov.
 
VÍZIA
 
BME Nováky sa stane významným výrobcom banskej techniky. Využije skúsenosti získané s výrobou a prevádzkovaním strojov a zariadení v materskej spoločnosti a aktívnou obchodnou politikou prenikne na trhy v krajinách, kde tieto technológie nájdu uplatnenie.