Tel: +421 465 461 238  

1. Získať opakovanú výrobu s minimálne jedným strategickým partnerom s primeranou cenovou úrovňou v priebehu roka 2019 vrátane úspešného absolvovania zákazníckeho auditu , kompletnej technologickej prípravy , so zabezpečením výroby prípravkami a pomôckami , výrobou prototypu, nábehu sériovej výroby .

2. Zabezpečiť kvalifikovaných zamestnancov podľa potrieb BME a podnikateľského plánu BME na rok 2019.

3. Riadením finančných tokov a zvýšením finančnej disciplíny zabezpečiť finančné zdroje v roku  2019 v súlade s podnikateľským plánom na rok 2019.